Home / Heat Pump Blog / Industrie nieuws / Industrieblog / Warmtepompsubsidie ​​in Duitsland

Warmtepompsubsidie ​​in Duitsland

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2022-12-30      Oorsprong:aangedreven

De Duitse overheidssubsidies voor warmtepompen zijn bedoeld om aardgas en steenkool uit verwarmingssystemen geleidelijk af te schaffen.Het doel is om het gebruik van duurzame energie in huis te garanderen.De overgangsperiode zal lang duren en de subsidies staan ​​nog ter discussie, maar ze lijken veelbelovend in het uitfaseren van fossiele brandstoffen.


de-la-pom-de-vie

Soorten warmtepompsubsidies in Duitsland


 1. KfW Warmtepompsubsidie: Dit subsidieprogramma is bedoeld om de installatie van warmtepompen in Duitsland te ondersteunen die worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen.Het biedt maximaal € 5.000 financiële steun voor eengezinswoningen en € 10.000 voor appartementsgebouwen.

 2. BAFA warmtepompsubsidie: Federaal Bureau voor Economische Zaken en Exportcontrole (BAFA) biedt deze subsidie ​​aan.Het dekt tot 50% van de totale kosten van de warmtepompinstallatie, tot € 3.000 voor eengezinswoningen en € 6.000 voor appartementsgebouwen.

 3. Door de staat gesponsorde subsidies voor warmtepompen: Verschillende Duitse deelstaten bieden aanvullende subsidies voor de installatie van warmtepompen.Deze subsidies variëren van staat tot staat en kunnen tot 50% van de totale kosten van de installatie dekken.

 4. Particuliere warmtepompsubsidies: Veel energiebedrijven in Duitsland bieden subsidies aan voor het installeren van warmtepompen.Deze subsidies dekken doorgaans tot 50% van de totale kosten van de installatie.De Kfw-subsidieDe kfw heeft een nieuw programma aangekondigd om de installatie van warmtepompen in Duitsland te ondersteunen.Het programma, onderdeel van het energietransitieprogramma van het kabinet, levert maximaal 20.000 euro op voor huishoudens die een warmtepomp plaatsen.De subsidies dekken tot 75% van de installatiekosten en zijn beschikbaar voor huishoudens met een jaarinkomen tot 60.000 euro.

Het programma zal ook tot 25% van de kosten dekken van een verwarmingssysteem op hernieuwbare energie, zoals een thermisch zonnesysteem.Het programma loopt naar verwachting tot 2031 en is beschikbaar voor huiseigenaren en huurders.

De kfw-voordelen maken deel uit van het energie-efficiëntieprogramma van de Duitse overheid en zijn beschikbaar voor huiseigenaren en verhuurders die warmtepompen installeren voor verwarming en warm water.De subsidie ​​dekt tot 30% van de kosten van een warmtepomp en tot 50% van de kosten van een zonne-thermisch systeem.

De subsidie ​​wordt verstrekt via de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) en is beschikbaar voor huiseigenaren, verhuurders en huurders die verantwoordelijk zijn voor de verwarmingskosten van hun eigendommen.Om voor de subsidie ​​in aanmerking te komen, moet de warmtepomp voldoen aan bepaalde energieprestatiecriteria, zoals een minimaal rendement van 2,5, en geplaatst zijn in een woning.

De kfw-criteria voor de warmtepompsubsidie ​​in Duitsland zijn dat het pand in Duitsland gelegen moet zijn, dat de warmtepomp gebruikt moet worden om het pand te verwarmen en dat het een lucht-water-warmtepomp of een grondwater-warmtepomp moet zijn.

De aanvrager moet ook aantonen dat hij stappen heeft ondernomen om een ​​maximale energie-efficiëntie in het pand te garanderen en dat het installeren van de warmtepomp op de lange termijn tot energiebesparingen zal leiden.De subsidie ​​is alleen beschikbaar voor particulieren en bedrijven met een jaarinkomen van minder dan € 50.000.Het Berlijnse subsidieplanBerlijn zal nieuwe elektriciteitsprijssubsidies voor warmtepompen en airconditioners creëren, hoewel het beleid nog moet worden afgerond.Het plan is om volgend jaar de steun af te bouwen.

De subsidie ​​komt beschikbaar voor consumenten met een jaarlijkse verwarmingsrekening van minder dan € 2.000.Het subsidiebedrag is afhankelijk van de leeftijd van het verwarmingssysteem en het rendement ervan.Daarnaast is er een aparte subsidie ​​beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen.

Deze maatregel moedigt meer mensen aan om warmtepompen te gebruiken in plaats van elektrische boilers of gaskookplaten.Duitsland is sterk afhankelijk van gaskookplaten, die inefficiënt zijn als ze alleen in warme kamers worden gebruikt.

Daarnaast zijn er grote problemen met airconditioning in Duitsland.Door de centrale ligging profiteert Berlijn niet van zeer goede weersomstandigheden, waardoor de meeste huizen het hele jaar door afhankelijk zijn van airconditioning.

Dit maakt ze erg duur en stimuleert mensen die niet veel koeling nodig hebben, maar het zich wel kunnen veroorloven om het toch te kopen!Het plan van de Duitse regeringDe dalende prijs van warmtepompen (met 50% gedaald in slechts zes jaar) heeft ook geleid tot een overeenkomstige daling van de kosten voor het vergroten van hun marktaandeel.De huidige verkoopcijfers liggen ver beneden wat nodig zou zijn om dit doel te bereiken, zo meldt euractiv.de.

De Duitse regering is van plan een subsidieprogramma in te voeren om € 200 tot € 300 per kW van het nominale vermogen van de geïnstalleerde warmtepompen en airconditioners te geven.Dit zou elk jaar nog eens €200 miljoen tot €300 miljoen op de markt brengen en het aandeel van warmtepompen en airconditioners helpen vergroten.

Het is op dit moment onduidelijk of de subsidie ​​voor alle warmtepompen geldt of alleen voor luchtwarmtepompen.Het valt ook nog te bezien hoe lang de subsidies zullen duren en of ze in alle Duitse deelstaten zullen worden geïmplementeerd of alleen in bepaalde staten.

De Duitse regering heeft al gezegd dat ze de subsidies in de loop van de tijd wil verminderen, naarmate de markt volwassener wordt en concurrerender wordt, om particuliere investeringen aan te moedigen.De subsidies zijn onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om het energieverbruik van gebouwen en huishoudens terug te dringen. Het kabinet heeft zichzelf ten doel gesteld om in de toekomst het energieverbruik van gebouwen en huishoudens terug te dringen.

Volgens de Duitse Warmtepompvereniging (BWP) zijn er in 2019 ongeveer 50.000 warmtepompen geïnstalleerd, waarvan 40% gedecentraliseerde systemen die grondwater of geothermische energie gebruiken.

De subsidieplannen van het kabinet omvatten onder meer een korting van € 2.000 op de aanschafprijs van decentrale warmtepompen en een korting van € 1.000 voor airconditioningsystemen.Daarnaast overweegt het kabinet een reductie van € 2.000,- op de installatiekosten van decentrale warmtepompen en € 1.000,- op de installatiekosten van airconditioningsystemen.

De subsidies maken deel uit van het plan van de regering om het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix van het land te vergroten.De regering heeft zich ten doel gesteld om in 2030 60% van het totale Duitse energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Warmtepompen zullen een belangrijke rol spelen bij het helpen van Duitsland om dit doel te bereiken.Door de staat gesponsorde subsidieDuitsland is van plan om tegen 2030 jaarlijks 600.000 warmtepompen te installeren – maar alleen als dat goedkoop genoeg kan.Er zijn veel factoren die een ambitieuze doelstelling haalbaar maken, waaronder energiebesparingen en toekomstbestendige oplossingen voor het verwarmen van gebouwen en warm water in één efficiënt systeem.De Duitse overheid biedt subsidie ​​aan voor de installatie van warmtepompen om deze betaalbaarder te maken.

De subsidie ​​bedraagt ​​maximaal 35% van de totale kosten, met een maximum van € 4.000,- per eenheid.De subsidie ​​is beschikbaar voor huishoudens en bedrijven en kan worden toegepast bij nieuwbouw en renovatie.De subsidie ​​maakt deel uit van de inspanningen van de Duitse regering om de uitstoot te verminderen en haar doelstellingen van 45% lagere uitstoot in 2030 te halen.

Warmtepompen zijn een integraal onderdeel van deze inspanningen, omdat ze energie-efficiënt zijn en kunnen worden gebruikt om het energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.De overheid biedt ook fiscale prikkels om mensen aan te moedigen warmtepompen te kiezen in plaats van andere verwarmingssystemen.

Met de subsidies en stimuleringsmaatregelen wordt gehoopt dat warmtepompen in Duitsland steeds populairder en betaalbaarder zullen worden, waardoor het land zijn emissiedoelstellingen zal kunnen halen.Wat is de rol van fiscale stimuleringsmaatregelen?De overheid biedt fiscale prikkels om mensen aan te moedigen warmtepompen te kiezen in plaats van andere verwarmingssystemen.Met de subsidies en stimuleringsmaatregelen zullen warmtepompen in Duitsland steeds populairder en betaalbaarder worden, waardoor het land zijn emissiedoelstellingen kan halen.

De Duitse overheid heeft € 600 miljoen goedgekeurd voor de regeling, waarbij het jaarlijkse subsidiebedrag per warmtepomp maximaal € 2.500 bedraagt.Het bedrag zal naar boven worden bijgesteld naar € 1.000 als een technologiepartner bewijs levert dat het rendement van de warmtepomp hoger is dan gespecificeerd in de aanbestedingsdocumenten.

De subsidie ​​dekt maximaal 40% van de kosten van een warmtepomp, waarbij de resterende 30% van de kosten door de aanvrager wordt gedragen.Om voor subsidie ​​in aanmerking te komen, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De warmtepomp moet voldoen aan de eisen van de Duitse regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie.

 • De warmtepomp moet zorgen voor minimaal 40% reductie in energieverbruik ten opzichte van het alternatieve verwarmingssysteem.

 • De warmtepomp moet in een woon- of bedrijfsgebouw worden opgesteld.

 • De warmtepomp dient geïnstalleerd te worden door een gecertificeerd installateur.

 • De aanvrager moet een bewijs van eigendom van het gebouw overleggen.

 • De aanvrager moet een betalingsbewijs voor de warmtepomp overleggen

 • De aanvrager moet bewijs leveren van de gerealiseerde energiebesparing.Sprun warmtepomp

AfhaalHet nationale doel dat is vastgelegd in het eerste Duitse Nationale Actieplan voor Energie-efficiëntie onder de EU-wetgeving is om het aantal jaarlijks geïnstalleerde warmtepompen te verhogen van ongeveer 100.000 in 2017 naar ongeveer 500.000 in 2030.

Duitsland is een van de weinige Europese landen die warmtepompen subsidieert.De subsidie ​​is beschikbaar voor kopers van warmtepompen met een hoger energieverbruik dan gebruikelijk, die zich geen kostbaar verwarmingssysteem kunnen veroorloven.Bovendien is het installeren van SPRSUN warmtepompen niet duur en zijn hun producten de kosten waard. Bezoek de website voor meer details.

Het nationale doel dat is vastgelegd in het eerste Duitse Nationale Actieplan voor Energie-efficiëntie onder de EU-wetgeving is om het aantal jaarlijks geïnstalleerde warmtepompen te verhogen van ongeveer 100.000 in 2017 naar ongeveer 500.000 in 2030.

De subsidie ​​wordt rechtstreeks aan de installateur uitbetaald.Het bedrag is afhankelijk van uw jaarverbruik;het kan echter variëren van € 1.500 tot € 2.500, afhankelijk van hoeveel energie u per jaar verbruikt.Maar over het algemeen dekken de meeste subsidies in Duitsland tot 50% van de kosten voor het installeren van een nieuwe warmtepomp.

Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692