Home / Heat Pump Blog / Industrie nieuws / Industrieblog / Waarom de verkoop van warmtepompen in Duitsland in 2022 omhoogschoot

Waarom de verkoop van warmtepompen in Duitsland in 2022 omhoogschoot

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2023-03-10      Oorsprong:aangedreven

a54toevoegen78a67a9d1419f74f6b4e99e10


Duitsers profiteren al bijna honderd jaar van de voordelen van het gebruik van goedkoop gas van hun Russische buren, maar de situatie is binnen een paar maanden scherp omgeslagen.Nu worden de Duitsers geconfronteerd met torenhoge prijzen, waardoor hun zoektocht naar alternatieve warmtebronnen een tactische en strategische noodsituatie wordt.


Hier komt de warmtepomp in beeld. Warmtepompen bestaan ​​al sinds de jaren zeventig in een of andere vorm, maar zijn plotseling zeer populair geworden in Duitse huizen en industrieën.Het kopen van een warmtepomp in Duitsland brengt tegenwoordig doorgaans lange wachttijden met zich mee, omdat deze vaak uitverkocht zijn, en het vinden van een gekwalificeerde installateur die de tijd heeft om uw huis of bedrijf te bezoeken, kan vanwege hun drukke schema’s maanden duren.


De Duitse regering in het algemeen en de Europese Unie hebben hun schouders gezet onder de warmtepomptechnologie, daarbij aanvoerend dat dit een goedkopere, groenere, veiligere en duurzamere oplossing is voor onze groeiende energiebehoeften.De afgelopen twee jaar is de verkoop van warmtepompen in Duitsland verdubbeld, terwijl veel andere EU-leden vergelijkbare groeicijfers rapporteerden.


Laten we eens nader kijken naar warmtepompen in het algemeen en de factoren die onlangs hun ongekende populariteit in Duitsland hebben veroorzaakt.


Wat zijn warmtepompen?


Warmtepompen leveren verwarmingsenergie door lucht aan te zuigen met behulp van grote, krachtige ventilatoren van buitenaf en deze langs buizen met koelmiddelen te bewegen.Op deze manier kunnen ze warmte uit de omgeving halen en deze naar uw industriële, commerciële of residentiële woning leiden, afhankelijk van de grootte van de unit.

Sommige warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, andere uit de ondergrond, maar beide systemen gebruiken minimale elektriciteit om dezelfde verwarmingstaken uit te voeren die traditionele thermische ketels en ovens uitvoeren met behulp van fossiele brandstoffen zoals steenkool en gas.Ze bieden een schoner, goedkoper en efficiënter verwarmingsalternatief.


Factoren die de populariteit van warmtepompen in Duitsland bevorderen


Zoals elke econoom zal toegeven, is het begrijpen van de mechanismen van vraag en aanbod evenzeer een wetenschap als een kunst.De huidige honger van Duitsland naar warmtepompen heeft talloze krachten die deze aanwakkeren, maar bepaalde factoren vallen op.Deze omvatten het volgende:


Verlies van Russische gasimport


De oorlog in Oekraïne is een catastrofale ontwikkeling geweest, niet alleen voor de direct betrokken landen, maar ook voor hun buren en vrienden.De gevolgen van de verstoringen van het aanbod als gevolg van het conflict hebben mondiale schokgolven teweeggebracht.Oekraïne, misschien wel de grootste tarwe-exporteur ter wereld, is er niet in geslaagd zijn export op peil te houden, waardoor veel tweede- en derdewereldlanden het risico lopen op voedselonzekerheid.


Relevanter voor dit onderwerp is dat Rusland, een van de grootste aardgasexporteurs ter wereld, is gestopt met het exporteren van deze natuurlijke hulpbronnen naar landen die Oekraïne steunen in hun conflict, waaronder de meeste lidstaten van de Europese Unie.


Zoals we eerder vermeldden, vertrouwt Duitsland lange tijd op Russisch aardgas om in de gasbehoeften van zijn industrieën en mensen te voorzien.Het gastekort zorgde ervoor dat de energieprijzen in Duitsland bijna verdubbelden, terwijl de prijzen wereldwijd een vergelijkbare aanzienlijke stijging kenden.


Ook al waren de Duitse gasopslagfaciliteiten aan het begin van de oorlog op volle capaciteit, het vooruitzicht van een lange, bittere winter drukte een zware last op het geweten.Sommige kringen suggereerden dat duizenden mensen, vooral ouderen, tijdens een langdurige winter het leven zouden verliezen als het gas waarvan ze afhankelijk waren om hun huizen te verwarmen niet beschikbaar of te duur zou zijn.Om deze reden kozen veel huiseigenaren en industriële faciliteiten ervoor om in 2022 over te stappen op warmtepompen en hun afhankelijkheid van Russisch aardgas te beëindigen.


Wereldwijd stijgende gasprijzen


Dit punt herhaalt misschien ons eerste punt, maar de economische krachten achter de overstap naar een warmtepomp zijn de moeite waard om te herhalen.Ook al kan het installeren van warmtepompen in eerste instantie duur zijn, het vertaalt zich in aanzienlijke kostenbesparingen.


Volgens een artikel gepubliceerd door het Internationaal Energieagentschap (IEA) zou de EU, als de EU zou overstappen op warmtepompen voor haar industriële, commerciële en huishoudelijke verwarmings- en koelingsbehoeften, in totaal ongeveer 60 miljard euro van haar jaarlijkse aardgasrekening schrappen.In een tijd waarin we allemaal te maken hebben met economische beperkingen en ongekende inflatiecijfers over de hele wereld, zullen alle maatregelen die bedoeld zijn om ons geld te besparen populair zijn.


EU-broeikasmandaten en -beleid


Terwijl de Europese Unie naar manieren zoekt om haar afhankelijkheid van Russische aardgasimporten voor haar energiebehoeften te beperken of geheel af te schaffen en tegelijkertijd te proberen milieuvriendelijker te worden, zijn warmtepompen het beste alternatief dat momenteel op tafel ligt.Er wordt aangenomen dat industriële faciliteiten in de EU verantwoordelijk zijn voor meer dan 25 procent van de totale CO2-uitstoot van de Unie.


Het vinden van een manier om deze gevolgen voor het milieu te verminderen en tegelijkertijd geld te besparen en de nadelige afhankelijkheid van Rusland af te snijden is een vooruitzicht dat de EU heeft besloten te ondersteunen met officiële wetgevende maatregelen.


In de ogen van de EU-wetgevers zijn warmtepompen de toekomst van de groene energiebehoeften van het blok.Het REPowerEU-initiatief, dat tot doel heeft om tegen 2030 ongeveer de helft van de 150 miljoen ketels die in de lidstaten met warmtepompen worden gebruikt, te verminderen, is het vlaggenschipinitiatief dat de verschuiving naar warmtepompen aanjaagt, niet alleen in Duitsland maar in alle EU-lidstaten.


Deze impuls omvat andere maatregelen, zoals het installeren van betere isolatie, het gebruik van gerecyclede materialen, het schrijven van milieuvriendelijke huisvestingswetgeving, enz.


Verhoogde klimaatverantwoordelijkheid en -bewustzijn


Het IEA (International Energy Agency) heeft onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat warmtepompen drie tot vijf keer minder verspillend zijn dan gasovens.In gevallen waarin ze worden aangedreven door groene energiebronnen zoals wind-, zonne-, waterkracht- of afvalwarmtebronnen, hebben ze vrijwel geen uitstoot.


Deze uitmuntende milieuvriendelijkheid heeft van warmtepompen een ster gemaakt in de wereld van milieubehoud.Dit wordt steeds relevanter nu mensen zich bewust worden van de reële gevaren van klimaatverandering en de achteruitgang van ons milieu.


Stillere en minder opdringerige werking


Een van de grootste obstakels op het pad van mensen die anders open zouden staan ​​voor de overstap naar warmtepompen, is de hoeveelheid geluid die ze maken.Ouderwetse warmtepompen maakten een buitensporige hoeveelheid lawaai, wat in industriële omgevingen misschien acceptabel was, maar een uitdaging vormde voor mensen die in woonwijken of commerciële omgevingen met gedeelde ruimtes woonden.


De Duitse wetgeving kent strikte richtlijnen met betrekking tot geluidsoverlast, en warmtepompen zijn de bron geweest van talloze juridische conflicten tussen buren over de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door het constante gezoem van de grote machines.De laatste tijd hebben warmtepompfabrikanten hun machines echter zo stil mogelijk gemaakt.


Hun inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen: de nieuwste generaties warmtepompen zijn de stilste ooit.Bedrijven zoals SPRSUN Warmtepompen lopen voorop op het gebied van noise-cancelling-innovaties.Deze innovaties variëren van het veranderen van de bladhoeken in hun warmtepompventilatoren tot het snijden van inkepingen in de bladen - allemaal getest in speciale akoestische ruimtes om hun geluidsniveaus te meten.


Overheidssubsidies en Protocollen


Als onderdeel van de inspanningen van de Duitse regering om de introductie van warmtepompen aan te moedigen, hebben ze subsidies ingevoerd die werken door de initiële prijzen te verlagen die mensen en bedrijven voor een warmtepomp moeten betalen.Prijzen per eenheid en installatiekosten zijn enkele van de belangrijkste redenen geweest die mensen ervan weerhielden om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar warmtepompen.Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven en individuele huiseigenaren die misschien niet over de financiële kracht beschikken om zulke aanzienlijke investeringen te doen zonder financiële steun.


De Duitse autoriteiten bieden subsidies tot wel 60.000 euro aan als ze investeren in efficiëntere alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen, zonne-energie, etc. Het Duitse subsidieprogramma is echter geen kwestie van simpele noodzaak, aangezien landen als Nederland en Finland, dat over zijn eigen aanzienlijke aardgasvoorraden beschikt, heeft vele jaren geleden dezelfde oproep gedaan voor milieuvriendelijke alternatieven.


Laatste gedachten


Warmtepompen in Duitsland en de bredere Europese Unie worden door velen gezien als de energieoplossing van de toekomst.Vanwege de redenen die we hierboven hebben geschetst, en misschien nog wel meer, kunnen warmtepompen oplossingen bieden voor verschillende sociale, economische en ecologische uitdagingen waarmee continentaal Europa wordt geconfronteerd.Toch zijn er aanzienlijke uitdagingen in het licht van de succesvolle adoptie van warmtepompen en vergelijkbare alternatieve energiebronnen in Duitsland.


Een grote uitdaging voor de warmtepompindustrie in Duitsland is de behoefte aan gekwalificeerde installatiedeskundigen.Het installeren van deze machines is een buitengewoon ingewikkeld en ingewikkeld proces vergeleken met gasovens.Een ander probleem is het geluidsoverlastaspect van hun werking, dat de afgelopen tijd aanzienlijk is verbeterd, maar waaraan nog steeds moet worden gewerkt als de technologie haar recente succestraject wil voortzetten.


Volgens Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken, is het doel om tegen 2030 zes miljoen Duitse klanten warmtepompen te laten gebruiken voor hun verwarmingsbehoeften. Als we de recente trends kunnen volgen, is het land wellicht op weg om dit doel te bereiken. .Terwijl Duitsland, Europa en de wereld in de toekomst op zoek gaan naar milieuvriendelijkere, efficiëntere en kosteneffectievere alternatieve energieoplossingen, kunnen we meer groei verwachten in de mondiale warmtepompindustrie.
Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692