Home / SPRSUN Heat Pump Industry Blog / Helpcentrum / De onderhoudshandleiding van de kleurrijke touchscreencontroller DC-omvormer-warmtepomp

De onderhoudshandleiding van de kleurrijke touchscreencontroller DC-omvormer-warmtepomp

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2023-03-29      Oorsprong:aangedreven


1、Fout 03 Waterstromingsschakelaar

Verstopt filter, wat resulteert in een lage doorstroming

Lucht in de leidingen, waardoor de waterstroom slecht is

Watersysteem met kleppen gesloten of niet volledig open

De waterpomp is te klein, wat resulteert in een laag debiet

Waterstroomschakelaar is kapot

Waterpomp is kapot


Beoordelingsmethode

Uitlaatklep heeft luchtafvoer, visuele inspectie van de waterstroom is klein

Controleer of een klep niet volledig open is

Als de waterpompuitgang op het moederbord stroom krijgt, maar de waterpomp draait niet, betekent dit dat de waterpomp kapot is

Als het bovenstaande niet kan worden uitgesloten, kunt u dat ook niet doentijdelijk verbinden de waterstroomschakelaar (waterstroom en COM verbonden met een elektrische draad), gedwongen om de machine in te schakelen. Wanneer de uitgaande watertemperatuur hoger is dan de watertanktemperatuur van meer dan 10 graden, wat aangeeft dat de stroom van kleine behoefte aan Maak de grotere waterpomp leeg of vervang deze. Als het temperatuurverschil minder dan 10 graden bedraagt ​​en de machine niet kan worden ingeschakeld, is de waterstroomschakelaar kapot.

Oplossingen:

Als het filter verstopt is, verwijder dan de filterdop Afb. 1 en reinig de filterzeven Afb. 2

Lucht in de leiding moet uit de leiding worden afgevoerd door middel van euitgeput klep of onder spanning staande aansluiting


Controleer alle kleppen en open ze helemaal

Als wordt vastgesteld dat er geen lucht in de leidingen zit, nadat de waterstroomschakelaar tijdelijk is aangesloten en het temperatuurverschil groter is dan 10 graden,dan moet de waterpomp worden vervangen door een pomp met een hogere opvoerhoogte en debiet.

Nadat de waterstromingsschakelaar tijdelijk is aangesloten, wordt de machine zonder fouten ingeschakeld. Vervang de waterstromingsschakelaar als wordt vastgesteld dat deze defect is, of vervang de waterpomp als wordt vastgesteld dat deze defect is.


2、Er 05/Er68/Er70 Hoge drukalarm

Oorzaakanalyse:

Verstopt filter, wat resulteert in een lage doorstroming

Lucht in de leidingen, waardoor de waterstroom slecht is

Watersysteem met kleppen gesloten of niet volledig open

De warmwatertemperatuur of vloerverwarmingstemperatuur is niet in de bijbehorende waterretourleiding of blinde leiding van de watertank geplaatst

De opvoerhoogte of het debiet van de pomp is te laag, wat resulteert in een laag debiet

Vervuiling van de warmtewisselaar aan de waterzijde, waardoor hoge druk ontstaat

Lucht in het fluorsysteem waardoor hoge druk ontstaat

Hogedruksensor is kapot

Het elektronische expansieventiel is kapot, waardoor er hoge druk ontstaat


Oplossingen:

Als het filter verstopt is, verwijder dan de filterdop Afb. 1 en reinig de filterzeven Afb. 2

Lucht in de leiding moet uit de leiding worden afgevoerd door middel van euitlaat klep of onder spanning staande aansluiting


Controleer alle kleppen en open ze helemaal

Als de sonde eruit valt, moet de sonde in de overeenkomstige positie worden geplaatst

Als wordt vastgesteld dat er geen lucht in de leidingen zit, nadat de waterstroomschakelaar tijdelijk is aangesloten en het temperatuurverschil groter is dan 10 graden,dan moet de waterpomp worden vervangen door een pomp met een hogere opvoerhoogte en debiet.

Controleer of er kalk in de waterleidingen zit, zit er meer kalk dan dient u een 50% oxaalzuur oplossing te gebruiken, de temperatuur op 45 tot 50 graden te houden, de pompcyclusreiniging aanzetten voor ongeveer 6 uur (moet toevoegen een emmer water, een apart circulatiecircuit), laat na het reinigen het afvalwater weglopen en voeg water toe om driemaal herhaaldelijk te wassen.

Als de vacuümtijd van de gerepareerde machine minder dan 1 uur bedraagt, is het vacuümniveau mogelijk niet voldoende en bevat het systeem mogelijk lucht, waardoor de wijzer van de manometer gaat trillen. Vervolgens moet het koelmiddel opnieuw worden geëvacueerd en bijgevuld.

Als de wijzer van de manometer normale druk aangeeft en de druk in de handcontroller erg hoog is, is de hogedruksensor mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.

Als het temperatuurverschil tussen de voor- en achterkant van het elektronische expansieventiel met de hand niet significant is, is het elektronische expansieventiel mogelijk kapot en moet het worden vervangen.


3、Er67/Er69 Bescherming tegen te lage druk

Oorzaakanalyse:

De vinnen van het mainframe bevriezen ernstig

Een gebroken vleugelprofiel veroorzaakt onvoldoende luchtstroom

De bedrading van de lagedruksensor zit los

Systeem lekt koelmiddel

Lagedruksensor is kapot


Oplossingen:

Ernstige bevriezing van de vinnen van het mainframe: Bij ernstige vorst is geforceerd ontdooien vereist en moet de omgevingssonde zo ver mogelijk van de vinnen worden gehouden om te voorkomen dat deze door sneeuw wordt bedekt.En controleer of de ontdooiparameters zijn aangepast, waarbij de oorspronkelijke parameters behouden blijven.

Gebroken vleugelprofiel: vervang het vleugelprofiel

Controleer de bedrading van de lagedruk-druksensor op het moederbord op losse verbindingen

systeem lekt koelmiddel: zoek het lek als het lekt, repareer het lek en zuig het opnieuw op en vul het met koelmiddel in het gewicht dat vereist is op het typeplaatje

Als al het bovenstaande is uitgesloten, is de lagedruksensor dat wel gebrokenVervang de lagedruksensor direct


4、 Er 12 Uitlaattemperatuur te hoog bescherming

Oorzaakanalyse:

Gebrek aan koelmiddel

Uitlaatsonde kapot

Testmethoden:

De druk van de manometer links in onderstaande figuur is 0, wat betekent dat het koelmiddel niet meer lekt;de druk van de manometer aan de rechterkant is laag en de temperatuur die overeenkomt met de wijzer van de lage manometer ligt meer dan 15 graden onder de huidige omgevingstemperatuur wanneer de unit draait, en de uitlaattemperatuur is hoger dan 115 graden, wat betekent dat er een tekort aan koelmiddel is.

Uitlaatsondetemperatuur T4 geeft na uitschakeling nog steeds ruim 115 graden aan als kapotte sonde

Oplossingen: Als er een tekort aan koelmiddel is, zoek dan het lek en repareer het lek.Vacuüm hem vervolgens opnieuw en vul hem met koelmiddel met het gewicht dat op het typeplaatje staat vermeld, of vervang de sonde als deze kapot is.


5、 Er 14 Fout temperatuursensor watertank

Oorzaak Analyse: Sondedraad watertank los/gebroken/gebroken sonde

Testmethoden: Controleer of de watertanksonde is aangesloten op T2, of deze los zit of is losgekoppeld.Of het draadlichaam van de sonde beschadigd is.

Oplossingen: Plaats de sonde opnieuw als deze los zit en losraakt, of vervang hem eenvoudig als deze kapot is


6、 Er 15 Fout waterinlaattemperatuursensor

Oorzaak Analyse: Draad van waterinlaatsonde los/gebroken/gebroken sonde

Testmethoden: Controleer of de waterinlaatsonde is aangesloten op T3, of deze los zit of is losgekoppeld.Of het draadlichaam van de sonde beschadigd is.

Oplossingen: Plaats de sonde opnieuw als deze los zit en losraakt, of vervang hem eenvoudig als deze kapot is


7、 Er 16 Fout temperatuursensor verdamperspiraal

Oorzaak Analyse: Sondedraad lucht HE-spoel los/gebroken/gebroken sonde

Testmethoden: Controleer of de Air HE-spoelsonde is aangesloten op de T6, of deze los zit of is losgekoppeld.Of het draadlichaam van de sonde beschadigd is.

Oplossingen: Plaats de sonde opnieuw als deze los zit en losraakt, of vervang hem eenvoudig als deze kapot is


8、 Er 18 Fout uitlaatgastemperatuur

Oorzaak Analyse: Draad uitlaatsonde los/gebroken/gebroken sonde

Testmethoden: Controleer of de uitlaatsonde is aangesloten op T4, of deze los zit of is losgekoppeld.Of het draadlichaam van de sonde beschadigd is.

Oplossingen: Plaats de sonde opnieuw als deze los zit en losraakt, of vervang hem eenvoudig als deze kapot is


9、 Er21 Fout omgevingstemperatuursensor

Oorzaak Analyse: Draad van omgevingsluchttemperatuursonde los/gebroken/gebroken sonde

Testmethoden: Controleer of de omgevingsluchttemperatuursonde is aangesloten op de T7, of deze los zit of is losgekoppeld.Of het draadlichaam van de sonde beschadigd is.

Oplossingen: Plaats de sonde opnieuw als deze los zit en losraakt, of vervang hem eenvoudig als deze kapot is


10、 Er 10 Communicatiefout van frequentieomzettingsmodule (alarm wanneer de communicatie tussen de buitenkaart en de aandrijfkaart is verbroken)

Oorzaak Analyse: Beschadigde omvormer, beschadigd moederbord, beschadigde verbindingskabel tussen moederbord en omvormer

Testmethoden: Herstart na vijf minuten stroomuitval, controleer op brandplekken op het moederbord en de omvormer tijdens stroomuitval


Controleer of de verbindingskabel tussen het moederbord en de omvormer goed vast zit en niet los zit


Meet of de stroomvoorziening van de omvormer normaal is en kijk of de indicatielampjes op het moederbord en de omvormer branden
11、 Er 23 Bescherming tegen onderkoeling van de watertemperatuur van de koeluitlaat

Oorzaakanalyse:

Verstopt filter, wat resulteert in een lage doorstroming

Lucht in de leidingen, waardoor de waterstroom slecht is

Het watersysteem heeft kleppen die niet volledig open zijn

Opvoerhoogte waterpomp of debiet te laag, wat resulteert in een laag debiet

Wateruitlaatsonde beschadigd

Oplossingen:

Als het filter verstopt is, verwijder dan de filterdop Afb. 1 en reinig de filterzeven Afb. 2

Lucht in de leiding moet uit de leiding worden afgevoerd door middel van euitgeput klep of onder spanning staande aansluiting


Controleer alle kleppen en open ze helemaal

Als wordt vastgesteld dat er geen lucht in de leidingen zit, zet u de machine aan en observeert u het temperatuurverschil tussen het inkomende en uitgaande water en of de temperatuur van het uitgaande water normaal daalt.Als dit niet normaal is, is de wateruitlaatsonde beschadigd.


12、 Er 29 Fout retourgastemperatuursensor

Oorzaakanalyse:

Draad van de inlaatgassonde zit los/gebroken/gebroken sonde

Testmethoden:

Controleer of de inlaatgassonde is aangesloten op T5, of deze los zit of is losgekoppeld.Of het draadlichaam van de sonde beschadigd is.

Oplossingen: Plaats de sonde opnieuw als deze los zit en losraakt, of vervang hem eenvoudig als deze kapot is


13、 Er32 Verwarming te hoge uitlaatwatertemperatuurbeveiliging

Oorzaakanalyse:

Verstopt filter, wat resulteert in een lage doorstroming

Lucht in de leidingen, waardoor de waterstroom slecht is

De waterpomp wordt niet afgetapt, wat resulteert in een laag debiet

Het watersysteem heeft kleppen die niet volledig open zijn

Stel de temperatuur te hoog in en het debiet te laag

De waterpomp is te klein, wat resulteert in een laag debiet

Oplossingen:

Filters reinigen

Het volledig afzuigen van lucht uit de leidingen, het installeren van automatische uitlaatkleppen op het hoogste punt van het systeem

Evacuatie van de waterpomp

Open de klep

Verlaag de insteltemperatuur

Vervang de waterpomp met een hogere opvoerhoogte


Er 34 De temperatuur van de frequentieomzettingsmodule is te hoog

Oorzaakanalyse:

ventilator werkt niet tijdens koelen

Oplossingen:

Een apparaat met één ventilator kan de ventilatorstekker van het moederbord in een ander stopcontact vervangen, naast het aanpassen van D01 op 0 en D02 op 1

motor vervangen

moederbord vervangen14、 Er 44 Luchttemperatuur te laag

Oorzaakanalyse:

Beveiligingsparameter voor lage omgevingstemperatuur onjuist ingesteld

Omgevingsluchttemperatuursonde beschadigd

De omgevingstemperatuur overschrijdt het bereik van de bedrijfstemperatuur

Testmethoden:

Controleer of de minimale omgevingstemperatuur die is ingesteld in de parameters een bepaalde °C bedraagt

Controleer of de huidige omgevingstemperatuur, weergegeven in de bedrijfsparameters, hetzelfde is als de werkelijke omgevingstemperatuur
Oplossingen:

Wijzig de instelparameters als deze verkeerd zijn ingesteld

Vervang de omgevingsluchttemperatuursonde als het display niet overeenkomt met de werkelijke omgevingstemperatuur

Vervang de unit door een exemplaar dat geschikt is voor het klimaat in de omgeving


13, Er64/Er66 DC-ventilator 1/2 fout

Oorzaakanalyse:

DC-ventilator beschadigd

Moederbordventilatoraansluiting beschadigd

Parameter verkeerd ingesteld

Testmethoden:

Controleer of de ventilatoraansluiting op het moederbord correct isControleer of de ventilatorselectie in de parameterinstellingen correct is, selecteer 1 voor de parameter D01 en 0 voor de parameter D02 voor machines met één ventilator.Oplossingen:

Een apparaat met één ventilator kan de ventilatorstekker van het moederbord in een ander stopcontact vervangen, naast het aanpassen van D01 op 0 en D02 op 1

motor vervangen

moederbord vervangen

De koppeling gaat niet aan

Foutverschijnsel: machine gaat niet aan, aanwijzingen op het aanraakscherm beëindigen de ontkoppeling van de koppeling

Oplossingen: Controleer of de koppelingsschakelaar actief is tijdelijk aangesloten. Als niet, tijdelijk verbonden.

Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692