Home / Heat Pump Blog / Industrie nieuws / Industrieblog / De versnelling van de warmtepomp wordt voorgesteld door een mondiale NGO

De versnelling van de warmtepomp wordt voorgesteld door een mondiale NGO

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2022-10-28      Oorsprong:aangedreven

Een mondiale NGO – The Regulatory Assistance Project – met kantoren in de VS, China en Europa heeft verschillende beleidsmaatregelen in de warmtepompindustrie aanbevolen.Deze beleidsaanbevelingen zijn gericht op de versnelling van de warmtepomptechnologie op de wereldmarkt.Daarnaast deed de NGO voorstellen met betrekking tot nieuwe regelgeving, promotionele inventiviteit, economische prikkels, R&D-steun en training.

Uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Natuur energie, Het Regulatory Assistance Project heeft voorstellen gedaan om de klimaatdoelstellingen te halen en de warmtepomptechnologie te verbeteren.Wat zijn deze aanbevelingen en in welke landen zijn ze geïmplementeerd?


Financiële prikkels voor gebouweigenaren


Om te beginnen stelde de NGO voor dat beleidsmakers standaard financiële prikkels voor gebouweigenaren zouden vaststellen investeren in warmtepompen, waardoor de investeringslast van warmtepompen wordt geminimaliseerd.Deze financiële prikkels moeten de vorm aannemen van leningen met een lage rente, subsidies, subsidies en belastingvoordelen.

Dit beleid is in veel landen al geïmplementeerd.In Noorwegen, Finland en Zweden zijn bijvoorbeeld de belastingen op fossiele brandstoffen verhoogd om de bedrijfskosten van warmtepompen te verlagen.


warmtepompen die buiten zijn geïnstalleerd


Regelgevende maatregelen om de distributie van warmtepompen op te schalen


Vervolgens adviseerden onderzoekers van het Regulatory Assistance Project dat landen regelgevende maatregelen zouden nemen om de plaatsing van warmtepompen op te schalen.Deze maatregelen omvatten renovatie-, prestatie-, bouw- en apparaatnormen.Daarnaast heeft de NGO een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen en apparaten voorgesteld.

Verschillende landen wereldwijd hebben al een variatie op de genoemde maatregelen vastgesteld.De VS, het VK, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zweden, Nederland en België zijn enkele landen die het beleid al volgen.


Het opbouwen van consumentenvertrouwen


Het opbouwen van consumentenvertrouwen in kleine markten draagt ​​bij aan de ontwikkeling van minder volwassen markten.In Zweden hebben beleidsmakers bijvoorbeeld onder meer opleidingsmaatregelen, informatiecampagnes, technische installaties en uitrustingsnormen geïmplementeerd.

Bovendien heeft Zweden klachtendiensten opgezet die een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de warmtepompmarkt in het land.De betrokkenheid van consumenten heeft ervoor gezorgd dat warmtepomptechnologie mainstream is geworden in het land.


Hoe hebben recente beleidsaanbevelingen de inzet van warmtepompen versneld?


Alle aanbevolen beleidsmaatregelen hebben een aanzienlijke impact gehad op de mondiale warmtepompmarkt.Bovendien hebben beleidsmaatregelen zoals een verbod op fossiele brandstoffen en prijshervormingen voor de inzet van warmtepompen bewezen dat beleidsmakers meer dan bereid zijn deze aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

Bijgevolg zullen het aanbieden van technologie en financiële duidelijkheid ervoor zorgen dat het gebruik van warmtepompen in de toekomst aanzienlijk zal verbeteren.De huidige marktuitbreiding laat zien dat met ideale groeistrategieën de snelle ontwikkeling van de warmtepompindustrie haalbaar is.


Markttrends voor 2021


Vóór 2020 kende de markt een groei van 10% op jaarbasis.Toen de pandemie in 2020 toesloeg, groeide de markt echter slechts met 3%, waardoor de inzet van warmtepompen een grote achterstand opliep.Niettemin melden gegevens van het IEA, na de onverwachte daling in 2020, dat er in 2021 een sterke comeback heeft plaatsgevonden.

Ten eerste registreerde de EHPA een marktgroei van meer dan 25% in Europa.Uit deze gegevens bleek ook dat er 2 miljoen warmtepompunits werden verkocht.

Duitsland kende dit jaar een groei van de warmtepompmarkt van 28%.In het land werden honderdvierenvijftigduizend warmtepompen verkocht.De positieve verandering kan worden toegeschreven aan twee regelgevingen: een CO2-belasting op verwarmingsbrandstoffen en lucht-water warmtepomp uitbreiding van de inzet.

Finland kent een relatief vergelijkbare groei als Duitsland.De Finish Heat Pump Association rapporteerde een stijging van 25% met 130,00 ingezet eenheden.Finland is een klein land, dus deze groei is uitstekend.Naar schatting heeft 5% van alle woningen een warmtepomp geïnstalleerd.Finland begon pas halverwege de jaren 2000 met uitbreiden en nu zijn er meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht.

In Polen was er in 2021 sprake van een groei van 60%, volgens de PHPA (Port PC).Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door beleid ter beperking van de steenkoolverwarming in kleine huishoudens.

In China, 's werelds grootste marktplaats voor warmtepompunits, groeide de omzet met bijna 10% en werden er in 2021 12,5 miljoen units verkocht. In de VS groeide de markt met 15%, een opmerkelijke verbetering vergeleken met de jaarlijkse groei van 5% sinds 2015.

In Frankrijk groeide de markt in 2021 met 3%. Het is de grootste markt van Europa en de meeste geïnstalleerde units zijn lucht-luchtwarmtepompen.Als gevolg, lucht-water eenheid de inzet is in 2021 met 53% toegenomen. Polen rapporteerde ook een hoog groeipercentage van 36% - 125.000 eenheden.

Tenslotte was er in Zwitserland een opmerkelijke marktgroei van 20%.Aangezien het land een volwassen warmtepompmarkt heeft, was deze groei stabiel.In 2021 waren de meeste verwarmingssystemen die in Finland werden ingezet warmtepompen (54%).


Het gezichtspunt van de warmtepompmarkt


China is de belangrijkste markt voor warmtepompen (33% in 2020), gevolgd door Noord-Amerika (23%) en Europa (12%).Vervolgens is een snelle installatie van warmtepompen opgemerkt in gebieden met een kouder klimaat, zoals Noord-Europese landen.

Zo maakt 60% van de Noorse huishoudens gebruik van warmtepompunits.Zweden volgt met 47%, Finland met 41%, Estland met 34% en Finland met 15%.

In voorgaande jaren presteerde de warmtepompindustrie verontrustend lage prestaties.Sinds 2020 zijn de zaken echter veranderd. Volgens een artikel van de Koolstof kort, de omzet groeide in 2021 met dubbele cijfers, vooral in China en Oostenrijk.

Zonder de juiste actie zou de wereldmarkt echter mogelijk niet de normen hebben bereikt die vereist zijn voor een wereldwijd traject naar een netto nuluitstoot in 2025.

Het traject van het Internationale Energieagentschap (IEA) naar een netto-nulpunt heeft als doel om wereldwijd 1,8 miljard warmtepompen te installeren.Daarom moeten warmtepompen tegen 2025 in minstens 55% van de energie- en warmtebehoefte in de wereld voorzien.Momenteel zijn er slechts 180 miljoen warmtepompunits geïnstalleerd, goed voor slechts 7% van de mondiale vraag.

Warmtepompen vanaf SPRSUN

In Groot-Brittannië verwacht het Climate Change Committee (CCC) ook dat de meeste huishoudens warmtepompunits zullen gebruiken om het markttraject naar een netto nulpunt in 2025 te bereiken.

Tot de afgelopen jaren presteerde deze markt niet zoals gespeculeerd in de CCC- en IEA-scenario's.Volgens de warmtepompvoorraadcijfers van het IEA verwachten onderzoekers bijvoorbeeld dat er in 2030 slechts 153 warmtepompeenheden geïnstalleerd zullen zijn. Dit is een kritisch laag aantal (een verschil van 58%) vergeleken met het verwachte scenario – 600 miljoen geïnstalleerde eenheden.

De mondiale marktgroei moet jaarlijks meer dan 13% bedragen om aan het netto-nulscenario te voldoen.Hopelijk zal het doel worden bereikt als beleidsmakers het beleid toepassen dat wordt voorgesteld door het Regulatory Assistance Project.


Gedetailleerde vooruitzichten van de wereldwijde warmtepompmarkt


Een versnelling van de inzet van warmtepompen lijkt praktisch.Dus hoe hebben landen gegarandeerd dat het adoptietempo ook hoog is?

De Europese en Aziatische gasprijzen zijn de laatste tijd gestegen.Door deze verandering zijn warmtepompen een kosteneffectief alternatief voor gasboilers geworden.Niettemin kunnen de gasprijzen op elk moment veranderen, dus moeten beleidsmakers zich aan normen en voorschriften houden.

De Green Deal in Europa dringt aan op het koolstofarm maken van de verwarming, waardoor de verkoop van warmtepompen verbetert.Als de EU deze richtlijnen volgt, kan de markt de omzet per jaar potentieel verdubbelen tot 4 miljoen.Bovendien is een voorstel van de Europese Commissie een poging om ervoor te zorgen dat het EU ETS (Handelssysteem) zich ook uitstrekt tot brandstofverwarming.

Daarnaast hebben verschillende Europese landen een verbod of beperking op het gebruik van fossiele brandstoffen ingevoerd.Dit beleid geldt ook voor nieuwe en oude gebouwen.

Zo maakte de Duitse regering onlangs bekend dat zij vanaf 2026 streeft naar verwarmingssystemen die duurzame energie gebruiken (minstens 65%).In landen als Finland, Noorwegen, Denemarken en Zweden heeft de regering echter impliciete of expliciete verboden ingevoerd op nieuwe op olie gebaseerde verwarmingssystemen.

In Nederland kunnen nieuwe woningen geen gebruik maken van gasnetwerktechnologie.In Oostenrijk, Finland en België is het gebruik van olieketels in nieuwe gebouwen verboden.Aan de andere kant heeft de Ierse regering een plan van 8 miljard euro opgesteld om tegen 2030 400.000 eenheden warmtepompen in te zetten. Deze financiële stimulans is bijna tweemaal de waarde van de subsidie ​​voor warmtepompen.

De Britse regering werkt momenteel aan kleinere gasboilers in 2035. Er wordt ook verwacht dat zij een nieuw subsidiebudget zal vrijmaken voor de inzet van warmtepompen.De overheid raadpleegt ook producenten van warmtepompen over strategieën om meer warmtepompunits te verkopen.

Als het om China gaat, heeft de zuidelijke markt al schone hitte-resoluties en prikkels toegepast voor een groot potentieel in de markt.Toch krijgen warmtepompen, ondanks al het nieuwe beleid, niet de erkenning die ze verdienen van de rijksoverheid.Ze worden niet geïdentificeerd als hernieuwbare energie, wat betekent dat ze de subsidies voor schone energie van de federale overheid mislopen.

In de VS werd via een kortingsprogramma 3,5 miljard dollar toegewezen voor maximaal 4000 dollar aan warmtepompen en andere voorzieningen.

De regering-Biden heeft er ook naar gestreefd de projecties voor warmtepompen te verhogen.De regering heeft een National Building Performance Standards Coalition samengesteld die 33 federale en deelstaatregeringen omvat om huizen te elektrificeren en energie-efficiëntie op te lossen.


Afhaalrestaurants


De warmtepompmarkt krijgt eindelijk de erkenning die zij verdient.

De directeur van Europese programma's bij het Regulatory Assistance Project, Jan Rosenow, benadrukte dat hoewel warmtepompen een paar jaar achterlopen op elektrische voertuigen, ze soortgelijke aandacht verdienen.Hij stelde ook dat warmtepompen het potentieel hebben om aanzienlijke emissiereducties te realiseren.

Het langetermijndoel van al het aanbevolen beleid is om warmtepompen te hebben die op hernieuwbare energie draaien.En dit doel kan niet worden bereikt tenzij regeringen wereldwijd aandringen op een beleid voor schone energie.


Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692