Home / Heat Pump Blog / Industrie nieuws / Industrieblog / Warmtepompkoelmiddel: soorten en tips

Warmtepompkoelmiddel: soorten en tips

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2023-08-04      Oorsprong:aangedreven

Warmtepomp koelmiddel


Warmtepompen zijn een populaire en groenere optie voor het verwarmen van woningen en commerciële gebouwen.Ze zijn voor hun werking sterk afhankelijk van een koelmiddel.Simpel gezegd helpt een koelmiddel de warmtepomp zijn werk te doen wanneer hij wordt gecomprimeerd om uw gebouw te verwarmen.De koelmiddelen die in warmtepompen worden gebruikt, variëren per merk.Bovendien heeft het koelmiddel van uw warmtepomp een aanzienlijke invloed op de duurzaamheid, werking en ecologische voetafdruk ervan.


HFK-koudemiddelen zoals R410A en R134A zijn de meest gebruikte warmtepompkoelkasten.Dit koelmiddel heeft een geweldige thermodynamica en een laag GWP, vandaar zijn populariteit.Er zijn echter nog enkele andere soorten koelmiddelen.Terwijl fabrikanten proberen een koolstofvrije toekomst samen te stellen, richten ze zich nu op het voldoen aan de vraag naar energie-efficiënte, milieuvriendelijke warmtepompen.Laten we eens kijken naar de meest voorkomende soorten koelmiddelen in moderne warmtepompen.


Wat is een koelmiddel voor een warmtepomp?

Een koelmiddel is de overdrachtswijze die een warmtepomp gebruikt om thermische energie van de ene bron naar een koellichaam te transporteren.De warmtepomp doet zijn werk door warmte uit de omgeving op te nemen en elders weer af te geven.Het koelmiddel is een belangrijk warmtewisselingsproduct vanwege de snelle faseovergang van gas naar vloeistof.


Het is belangrijk op te merken dat een koelmiddel geen kou of warmte produceert;het draagt ​​het alleen over.Het koelmiddel verdampt binnenshuis, absorbeert warmte uit de lucht en verlaagt de temperatuur.Door condensatie wordt deze warmte vervolgens overgebracht naar een andere locatie.Warmtepompen werken via een omgekeerd proces.


Hoe werkt een koudemiddel voor een warmtepomp?

Om de exacte rol van een koelmiddel in een warmtepomp beter te begrijpen, gaan we eerst kijken hoe de warmtepomp werkt;in de winter neemt het warmte van buitenaf op, waarna de warmte wordt geabsorbeerd door de binnenspiralen, terwijl het in de zomer warmte van binnenuit opneemt en deze aan de buitenkant afgeeft om uw huis te koelen.


Corrosie, breuken of een foutieve installatie kunnen tot lekkages leiden, waardoor het koelmiddelniveau daalt.Een verlies van koelmiddel kan de vorming van ijs op de spoelen van een warmtepomp veroorzaken, waardoor de lucht niet langer kan worden gekoeld.Als dit gebeurt, kan het helpen om een ​​expert het probleem te laten opsporen en op te lossen, en het verloren koudemiddel te vervangen.


Eigenschappen van een koelmiddel met warmtepomp

De eigenschappen van koelmiddelen variëren bij verschillende toepassingen.Maar alle koelmiddelen hebben de volgende gemeenschappelijke fysieke kenmerken:

● Een temperatuur van 0°C en onder het kookpunt

● Laag GWP

● Recyclebaar

● Niet-ontvlambaar

● Lek detecteerbaar

● Operationele stabiliteit

● Lage productiekosten

● Lage impact op het milieu bij verlies


Factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een koelmiddel voor een warmtepomp


Efficiëntie en duurzaamheid

De GWP-waarde geeft de daadwerkelijke impact aan van koudemiddelen wanneer een koudemiddel in het milieu terechtkomt.De vooruitgang op het gebied van warmtepomp- en koelmiddeltechnologie en het bewustzijn van een lage CO2-voetafdruk hebben geresulteerd in een aanzienlijk laag GWP.


Er is echter nog een lange weg te gaan, omdat koelmiddelen indirect invloed hebben op het milieu, bijvoorbeeld de emissies die worden veroorzaakt door de energieproductie voor de apparatuur.Houd daarom bij de aanschaf rekening met de energiezuinigheid van een warmtepomp.


Druk

Verschillende koelmiddelen hebben verschillende condensatiedrukken bij dezelfde temperatuur.Wanneer de temperatuur of druk van een koelmiddel te hoog wordt, kan het niet meer functioneren.In zo'n geval kunnen de warmtepompen niet werken met bepaalde koelmiddelen, maar het nadeel is een te lage druk.De behoefte aan een hoog volume bij lage druk leidt tot extra kosten.


Veiligheid en betrouwbaarheid

Koelmiddel moet niet-ontvlambaar en niet-giftig zijn om eventuele veiligheidsrisico's voor de bewoners van het gebouw waar de warmtepomp is geïnstalleerd weg te nemen.Deze factoren bepalen ook of een warmtepomp voldoet aan de lokale codes en voorschriften.


Wist u dat koudemiddelen voor warmtepompen van de nieuwe generatie licht ontvlambaar zijn?Het zou helpen om opheldering over deze factor te zoeken bij het zoeken naar een warmtepomp.


Beschikbaarheid en kosteneffectiviteit

Een van de opkomende problemen op de warmtepompmarkt is een prijsstijging als gevolg van de schaarste aan nieuwe koelmiddelen.Zorg er ook voor dat u met geloofwaardige experts en bedrijven samenwerkt, aangezien het vakgebied overspoeld wordt met technici die meer training nodig hebben.


De betaalbaarheid van een koelmiddel is een andere factor waarmee u rekening moet houden, omdat het in geval van lekkage mogelijk nodig is om het koelmiddel te vervangen.


Kritische temperatuur

Er is een bepaalde temperatuur waarbij de maximale condensatie van een koelmiddeldamp optreedt.Dit proces kan niet plaatsvinden boven deze temperatuur (kritische temperatuur), ongeacht de toegepaste druk.


Bovendien komt het koelmiddel, nadat het een specifieke temperatuur heeft bereikt, in een toestand terecht die wordt gekenmerkt door temperatuur- en drukniveaus die het kritische punt overschrijden.In deze toestand wordt het moeilijk om onderscheid te maken tussen de damp- en vloeistoffasen van een koelmiddel.


Soorten koudemiddelen voor warmtepompen


R-410A

R410A is het meest gebruikte koudemiddel in warmtepompen.Het bestaat uit een combinatie van verschillende HFK's.Al deze HFK’s hebben hetzelfde kookpunt, waardoor dit koudemiddel bij lage temperaturen kan worden gebruikt.R410A is gemaakt om de nieuwe toepassingen van R22 te vervangen.Omdat R410A aanzienlijk meer druk nodig heeft om te functioneren, is het ongeschikt voor systemen die oorspronkelijk voor R22 zijn ontworpen.


R134A

Na bezorgdheid over enkele schadelijke effecten van HCFK's en CFK's op het milieu, werd de R134A ontwikkeld ter vervanging van R-12's.Het valt onder de categorie HFK's.Het wordt steeds populairder omdat het niet brandbaar, schadelijk of bijtend is en je er dus veilig mee kunt omgaan.


Het wordt vooral gebruikt in warmtepompen, maar er zijn ook andere toepassingen, zoals in de farmaceutische industrie en als drijfgas.Omdat het kookpunt -14,9 graden of 26,1 graden bedraagt, komt het bij blootstelling als gas in de atmosfeer voor.Deze koelvloeistof is niet volledig compatibel met minerale koelvloeistoffen of R-12-smeermiddelen.


R407C

Het koudemiddel R407C heeft een laag GWP en is zeer efficiënt.Zie het als een alternatief R22 omdat het minder schadelijk is voor de ozonlaag.R407C is gemaakt om op dezelfde manier te functioneren als R22 in warmtepompen.Het is ook toepasbaar in systemen die werken bij gemiddelde temperaturen.


Het is niet raadzaam om koudemiddel te gebruiken om het koudemiddelniveau in een warmtepomp bij te vullen.Dit komt omdat ze niet allemaal compatibel zijn.U moet bijvoorbeeld het gebruik van R-407C-koelmiddel in een R-22-systeem vermijden.


R32

R32 is een ander populair koelmiddel in de warmtepompindustrie.Deze HFK kan worden gebruikt als vervanging voor schadelijkere koudemiddelen zoals R22 en R410A zonder negatieve gevolgen voor het milieu.Het heeft ook geweldige thermodynamische prestaties en is niet-ontvlambaar voor een betere veiligheid.Het GWP van R32 is lager dan dat van andere koudemiddelen zoals R410A en R22.Het heeft ook lagere bedrijfskosten vanwege de grotere energie-efficiëntie.De afgelopen jaren heeft R32 R22 en andere verouderde koelmiddelen in warmtepompen vervangen.


R1234ZE

De R1234ze is een ééncomponent-koelmiddel met een extreem laag GWP en wordt in zijn toepassingen vaak gebruikt ter vervanging van R134a.De energie-efficiëntie is vergelijkbaar met die van R-134A.Dit koudemiddel brengt bovendien lage bedrijfskosten met zich mee en is niet brandbaar.


R290

EPA beveelt het gebruik van R290 aan in plaats van schadelijkere koelmiddelen zoals R502,404A en R22.Alleen geautoriseerd personeel dat de vereiste training en certificering heeft ontvangen, mag onderhoud en reparatie uitvoeren warmtepompen die R290 bevatten.


R744

Voordat Freons werden ontwikkeld, was koolstofdioxide (CO2) een veelgebruikt koelmiddel, maar dit werd uitgefaseerd naarmate de technologie voor de toepassing ervan verbeterde.De lage temperatuur en hoge druk kunnen echter problematisch zijn, ondanks de uitstekende thermofysische eigenschappen.Bovendien is de volumetrische capaciteit aanzienlijk groter dan die van gewone koelmiddelen.Dit koelmiddel heeft een effectieve warmteoverdracht door de verdamper dankzij de thermische geleidbaarheidseigenschappen.Bovendien vereisen ze een kleinere totale selectie aan apparatuur dan nodig is bij het werken met HCFK's en CFK's.


Bovendien zijn kleinere leidingmaten bruikbaar vanwege de lagere drukval. CO2 is een haalbare optie, maar vereist een zorgvuldige omgang om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.Omdat kooldioxide niet aan de geur kan worden herkend, kan het ongemerkt gevaarlijke zuurstofniveaus in het lichaam veroorzaken.Bovendien produceert het geen geur, en het kan gebeuren dat u een lek niet opmerkt als dat er wel is.Sensoren kunnen worden gebruikt om te waarschuwen bij een CO2-lek.Noodventilatie is ook belangrijk bij gebruik van warmtepompen met dit koudemiddel.


Is het type koudemiddel van de warmtepomp van belang?

Omdat er een grote verscheidenheid aan koudemiddelen voor warmtepompen bestaat, rijst de vraag of het gebruikte type koudemiddel er wel of niet toe doet.Milieuduurzaamheid is een cruciaal doel;daarom moet u veel aandacht besteden aan het type koelmiddel dat uw warmtepomp gebruikt.Een van de gemakkelijkste manieren om koudemiddelen te categoriseren zijn hun verschillende eigenschappen.


Het zou nuttig zijn om op te merken dat 1 aangeeft dat een koelmiddel niet ontvlambaar is, terwijl 2L aangeeft dat een koelmiddel licht ontvlambaar is.3 geeft daarentegen aan dat het licht ontvlambaar is, hoewel dit voor een koelmiddel vrijwel onmogelijk is.


(R290) is bijvoorbeeld een ontvlambaar koelmiddel, dus controleer de voorzorgsmaatregelen van de fabrikant voor de veiligheid.Lage en hoge toxiciteitsniveaus worden respectievelijk aangegeven met de letters A en B.A1-koelmiddelen, zoals R134A en R410A, zijn veilig voor menselijk gebruik omdat ze niet-ontvlambaar en niet-giftig zijn.


Afhaal

Nu u de verschillende soorten koelmiddelen voor warmtepompen kent, kunt u de eisen van uw warmtepomptoepassing overwegen, zodat u er een kiest met het meest geschikte koelmiddel.Deskundige hulp zou ook al een heel eind komen.Om deze reden is SPRSUN de beste keuze voor al uw warmtepompbehoeften met de koelmiddeltypen R32, R290 en R410A.


Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692