Home / Heat Pump Blog / Industrie nieuws / Industrieblog / Waarom kiezen voor R32 koolstofarme warmtepompen?

Waarom kiezen voor R32 koolstofarme warmtepompen?

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2022-05-25      Oorsprong:aangedreven

R32 wordt gebruikt als koelmiddel in meer dan 60% van de warmtepompapparaten.De invloed van het koelmiddel op de prestaties van het product is behoorlijk belangrijk.Het koelmiddel moet niet giftig zijn, stabiel zijn en goed functioneren, maar het moet ook voldoen aan de omstandigheden en milieuvoorschriften van verschillende landen.Last but not least moet het kosteneffectief zijn.

Het R32-koelmiddel is de beste combinatie van energie-efficiëntie, economische haalbaarheid en ecologische duurzaamheid die de trend in de warmtepompsector verandert en al een enorme toename op de markt heeft gekend.


 R32 22KW R32 EVI DC-omvormer luchtwarmtepompen met touchscreen 22KW R32 EVI DC-omvormer luchtbronwarmtepompen met touchscreen


De eerste keuzes voor koelmiddelen waren ernstig giftig of explosief.Van de jaren zeventig tot en met 1994, toen fabrikanten de productie stopzetten vanwege de schadelijke invloed op de ozonlaag, was R12 het eerste type dat werd gebruikt.De R22 nam zijn plaats in, en ondanks dat hij aanzienlijk minder schadelijk voor het milieu was, werd hij in 2010 in de Verenigde Staten teruggetrokken om te worden opgevolgd door de R410A.R410A- en R32-koelmiddelen voor warmtepompen zijn momenteel beschikbaar.

Laten we nu eens kijken naar de samenstelling van dit koelmiddel.Omdat R32 een ééncomponent-koelmiddel is, is er geen sprake van temperatuurverschuiving.Temperatuurverschuiving treedt op in koelmiddelmengsels met twee of meer componenten;Omdat R32 echter slechts uit één enkel molecuul bestaat, zijn de damptemperaturen en de verzadigde vloeistof hetzelfde.

De activiteiten van de warmtepomp worden mogelijk gemaakt door een chemisch molecuul dat bekend staat als koelmiddel.Het koelmiddel van een warmtepomp heeft slechts een kleine temperatuurverandering nodig om van gas naar vloeistof en terug over te gaan.Bepaalde koelmiddelen gebruiken één chemische stof, terwijl andere, ook wel mengsels genoemd, er meerdere mengen.


Waarom kiezen voor R32 koolstofarme warmtepompen?Het apparaat kan gemakkelijker worden opgeladen en gerecycled doordat de mogelijkheid van het glijden van koelmiddel wordt geëlimineerd.Het houdt in dat het R32-koelmiddel de systeemefficiëntie verbetert en tijdens de hele operatie minder koelmiddel vereist, waardoor de emissies nog verder worden verlaagd.


Voldoet aan de regelgevingHernieuwbare verwarmingsproducten, zoals lucht-water warmtepompenworden steeds populairder, en de behoefte aan groene technologieën zal de komende maanden en jaren blijven toenemen naarmate de staat stappen onderneemt om zijn Clean Growth Strategy-doelstelling van een netto nul-koolstofuitstoot in 2050 te verwezenlijken.

Als gevolg hiervan werken fabrikanten eraan hun goederen te verbeteren door ontwerpwijzigingen aan te brengen die de efficiëntie verhogen door hernieuwbare verwarmingsoplossingen zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.Het koudemiddel R32 wordt in steeds meer luchtwarmtepompen gebruikt.

Een andere factor die het toenemende gebruik van dit koelmiddel aanmoedigt, is de EU-regelgeving die, ondanks de Brexit, van kracht blijft in Groot-Brittannië.

De EU-verordeningen op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) uit 2014 zijn wetten die gericht zijn op het verminderen van fluorkoolwaterstoffen door een reeks doelstellingen vast te stellen om het gebruik van chemicaliën met het grootste aardopwarmingspotentieel (GWP) te beperken.Het aardopwarmingsvermogen (GWP) van broeikasgassen, waaronder HFK-koelmiddelen, toont de impact op de broeikaseffect en het effect op de atmosfeer.

Het GWP van koudemiddel R32 is aanzienlijk lager dan dat van andere gangbare koelsystemen met warmtepompen, zoals R410a, en voldoet dus aan de huidige wettelijke doelstellingen van de F-gassenregelgeving.


Groene referentiesVergeleken met bepaalde koelmiddelkeuzes heeft R32 verschillende groene eigenschappen.Het enige positieve groene kenmerk van R410A is dat het geen ozonafbrekend potentieel heeft.Het heeft echter wel een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 2088.Het koelmiddel van de R32-warmtepomp heeft daarentegen een GWP van 675, wat veel lager is dan 2088. Bovendien heeft het een negatief ozonafbrekend potentieel.Als gevolg hiervan is R32 het milieuvriendelijkere en langetermijnantwoord.

Het heeft een lagere CO2-voetafdruk en heeft geen ozonafbrekend potentieel, waardoor het minder schadelijk is voor het milieu.Als gevolg hiervan is R32-koelmiddel veel milieuvriendelijker en draagt ​​het bij aan de levensvatbaarheid op lange termijn van de producten waarin het wordt gebruikt.

De samenstelling draagt ​​ook bij aan de milieuprestaties.R32 is bijvoorbeeld een koelmiddel met één component en geen combinatie.Net als bij mengsels zorgt dit onderdeel ervoor dat de temperatuur van de gas- en vloeistoftoestand constant blijft zonder dat de verzadiging verschuift.Dit soort systeem maakt het opladen en recyclen eenvoudiger, wat betekent dat u op de lange termijn minder koelmiddel zult gebruiken, waardoor de CO2-uitstoot nog verder wordt verlaagd.


Hoge energie-efficiëntieBovendien biedt een R32-warmtepomp de voordelen dat hij energiezuinig en kosteneffectief is.Verhoogde efficiëntie is een van de voordelen van het gebruik van R32-koelmiddel.Het kan met een veel hoger rendement functioneren dan andere koelmiddelen, omdat het een warmtepomp effectiever laat opladen en recyclen dan sommige andere koelmiddelen.

De pomp is milieuvriendelijker vanwege het hogere rendement, omdat er minder energie nodig is om uw huis te verwarmen en te koelen.Hierdoor wordt uw reguliere energierekening lager en blijven uw prestaties onveranderd.Omdat de warmte die nodig is om R32 te verdampen groter is dan de warmte die nodig is om te verdampen R410A, de het vereiste debiet per eenheid is kleiner en de COP is hoger.

R-32 heeft een koelende werking die 1,5 keer groter is dan R-410A of R-22.R-32 heeft een hogere seizoensprestatiefactor (CSPF) voor koeling dan gewone koelmiddelen.Het piekstroomverbruik is ook lager, waardoor het stroomtekort in de grote steden tijdens piekperiodes afneemt.

Deze uitstekende resultaten kunnen resulteren in een groter financieel rendement voor huishoudens die profiteren van de Hernieuwbare Warmtestimulans van de overheid.Vergeleken met verwarmingssystemen met lagere SCOP-waarden produceert een warmtepomp met een grotere SCOP meer verwarmingscapaciteit voor elke verbruikte eenheid energie, wat resulteert in hogere RHI-betalingen.

De laadhoeveelheid van R32 is kleiner dan die van R410A in hetzelfde warmtepompsysteem vanwege de lagere vloeistofdichtheid, wat resulteert in een verbeterde economische efficiëntie.


Veiligheid: OntvlambaarheidNaast dat het milieuvriendelijk is, staat R32 bekend om zijn algehele veiligheid.Koudemiddelen en andere gassen zijn strikt gereguleerd, zoals eerder vermeld.R32 heeft een lagere ontvlambaarheids- en toxiciteitsclassificatie dan andere erkende koelmiddelen, waardoor het betrouwbaarder is voor huishoudelijke verwarmingssystemen.

De ontvlambaarheid van koelmiddelen wordt door de internationale norm ISO 817:2014 in vier categorieën verdeeld: Klasse één (geen vlamvoortplanting), Klasse twee L (lagere ontvlambaarheid), Klasse twee (ontvlambaar) en Klasse drie (ontvlambaar) (hogere ontvlambaarheid).Het minste risico van de drie explosieve groepen in klasse twee L-koudemiddelen heeft een brandsnelheid lager dan 10 cm per seconde.Het vlamfront plant zich niet gemakkelijk horizontaal voort vanwege de lage verbrandingssnelheid.

Omdat de convectie toeneemt doordat de verbranding een hoger toerental oplevert dan de verbrandingssnelheid, is dat het geval.Het betekent uiteindelijk dat wanneer een koelmiddel van klasse 2 L wordt aangestoken, de vlam alleen maar omhoog zal gaan vanaf de ontstekingsbron in plaats van snel naar buiten.U kunt zowel feitelijke als theoretische risicobeoordelingen uitvoeren met behulp van koelmiddel in apparatuur om de veiligheid te garanderen.

De R32 zal onvermijdelijk meer kosten dan de R410A omdat het een moderne technologie is.Het is echter het enige voordeel dat de R32 heeft ten opzichte van de eerste, maar zelfs dan bespaart de R32 op de lange termijn geld.Je houdt je ook aan de wettelijke vereisten, vooral voor commercieel gebruik.

Naast deze voordelen zijn er nog verschillende andere redenen om dit te doen overstap van R410A naar R32 warmtepompen bij uw eerste aankoop:

· De R32 heeft een GWP van 675, wat ongeveer 70% minder is dan het GWP van de R410A uit 2088.

· Vergeleken met R410-verwarmingssystemen gebruiken R32-warmtepompen 20% minder koelmiddel dankzij hun ontwerp met één component.Als gevolg hiervan zijn ze minder duur in gebruik.

· R410A-koelmiddel is, in tegenstelling tot R32, niet recycleerbaar omdat het een mengsel van componenten is.

· De R410A werkt onder hoge druk en vormt een veiligheidsrisico.

· Om hoge drukken te kunnen weerstaan, heeft R410A buizen met dikkere wanden en sterkere compressoren nodig, wat de architectuur van uw huis kan veranderen.

· Het R410A-koelmiddel bevat polyesterolie die gevoelig is voor vocht en zuurophoping in het circulerende circuit kan veroorzaken.

· Omdat R410A vanwege regelgeving wordt uitgefaseerd, is het upgraden naar de meest recente koudemiddeloptie een toekomstige investering.


Als gevolg hiervan zult u steeds meer R32-airconditioningsystemen tegenkomen die worden ingezet, waardoor de industrie geleidelijk kan overgaan naar een scenario waarin u nog steeds de efficiëntie en prestaties kunt verkrijgen die nodig zijn voor de gebouwen, terwijl u apparatuur en koelmiddelen gebruikt die over het algemeen een aanzienlijk lager GWP hebben.

Voordat je je te veel druk maakt over het feit dat de R32-technologie 'onbeproefd' en 'nieuw' is, moet je bedenken dat deze in Japan al meer dan twee jaar in gebruik is, met meer dan 10 miljoen geïnstalleerde en operationele systemen.

R32 zal gunstig zijn voor de economie, omdat bedrijven hierdoor comfortabele locaties kunnen bieden waar mensen kunnen winkelen, werken en ontspannen, terwijl ze ook voldoen aan de huidige wetgeving en hun eigen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) verbeteren door apparaten te gebruiken die een lage impact hebben op het milieu. klimaatverandering.

Het R32-koelmiddel is het meest recente industriële alternatief en de specificatie zal naar verwachting de R410A vervangen.Het is een fluorkoolwaterstofmolecuul met tal van voordelen, waaronder energie-efficiëntie, minder impact op het milieu en verhoogde veiligheid.Dit zijn enkele van de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de geschiktheid van een koelmiddel, en de R32 overtreft de R410A op elke maatstaf.

Zoals eerder vermeld, kunnen toekomstige beperkingen u ertoe dwingen standaard R32-koelmiddelen aan te schaffen.Naast de milieukwaliteiten heeft het veel voordelen.Als gevolg hiervan is het zinvoller om vanaf het begin R32-warmtepompen te gebruiken dan een alternatief te gebruiken dat wordt uitgefaseerd.Helaas kunt u een R410A-warmtepomp niet omzetten in een koelmiddel.Opgeleide en gekwalificeerde technici moeten met elk koelmiddel omgaan.

Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692