Home / Heat Pump Blog / Industrie nieuws / Industrieblog / De warmtepompmarkt in Australië

De warmtepompmarkt in Australië

Aantal Bladeren:0     Auteur:Site Editor     Publicatie tijd: 2023-05-18      Oorsprong:aangedreven

77d6c17e7f169d5ee4cc17621d509e5 (1)

Australië heeft een aanzienlijk gevarieerd klimaat met vier volledige seizoenen verspreid over het grootste deel van het continent.Daarom zijn efficiënte, hernieuwbare en duurzame verwarming en koeling topprioriteiten voor vastgoedeigenaren.Warmtepomptechnologie loopt voorop in het streven naar energie-efficiënte, kosteneffectieve en milieuvriendelijke verwarmings-/koelingssystemen.

Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om omgevingswarmte uit de lucht, de grond of het water te halen.Het apparaat verdeelt deze warmte opnieuw via een gespecialiseerd omgekeerd koelmechanisme om binnenruimtes en water te verwarmen.Warmtepompen bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele verwarmingsoplossingen, waardoor ze een aantrekkelijke optie zijn voor Australische consumenten.Naast het verminderen van de totale CO2-uitstoot, beschikken warmtepompen over zeer efficiënte energie-naar-warmte-omzettingsmogelijkheden.

Warmtepompen zijn ook op de lange termijn kosteneffectief vanwege de relatief lage operationele kosten, minimaal onderhoud en een lange levensduur.Voor veel Australische huishoudens en bedrijven vormen warmtepompen een haalbaar alternatief voor op fossiele brandstoffen gebaseerde oplossingen zoals boilers en ovens.Hierin vindt u een diepgaand onderzoek naar de Australische warmtepompmarkt en de factoren die de groei de afgelopen jaren hebben beïnvloed.


Een overzicht van de Australische warmtepompmarkt


Australië behoort tot de landen in Azië en de Stille Oceaan die de afgelopen jaren een aanzienlijke toename van het gebruik van warmtepompen hebben geregistreerd.Momenteel is Australië een van de belangrijkste markten voor warmtepompen in de regio Oceanië.De belangrijkste eindgebruikers van warmtepompen in het land zijn onder meer huishoudens, kantoren, industriële complexen, hotels en resorts, sportscholen en spa's, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en voedseldiensten.

Warmtepompen worden voornamelijk gebruikt voor ruimteverwarming, airconditioning en warmwatersystemen zoals sanitaire voorzieningen en baden.Deze gebruiksscenario's hebben ertoe bijgedragen dat warmtepompen zijn gepositioneerd als waardevolle verwarmings-/koelingsmiddelen voor veel huizen en gebouwen.De belangrijkste verkoopkanalen in Australië voor warmtepompen zijn detailhandelaren, online verkopers, dealers en aannemers, en directe verkoop.

De residentiële en commerciële sectoren maken gebruik van verschillende soorten warmtepompen.Tot de twee typen die voornamelijk worden gebruikt voor het verwarmen van binnenruimtes en water, behoren echter luchtwarmtepompen (lucht-lucht en lucht-water) en waterwarmtepompen.

De warmtepompmarkt in Australië heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt en zal naar verwachting in de nabije toekomst nog verder groeien.Zo is het aantal jaarlijkse lucht-water-warmtepompinstallaties in Australië tussen 2015 en 2020 gestaag toegenomen. Volgens Statista waren er in 2015 jaarlijks ongeveer 7.800 warmwater-warmtepompinstallaties.

In 2020 bereikten de jaarlijkse installaties een piek van ongeveer 32.000.Deze gestage jaarlijkse groei van het aantal geïnstalleerde installaties vertaalde zich in een indrukwekkende totale warmtepompmarkt in 2022. Clean Energy Regulator meldde dat er in 2022 ongeveer 423.000 luchtwarmtepompen in het land waren geïnstalleerd.

Clean Energy Regulator is een van de onafhankelijke wettelijke autoriteiten die belast is met het versnellen van de Australische CO2-reductiedoelstellingen.Deze instanties voeren regelingen en beleid uit die de Australische overheid in wetgeving vastlegt om de CO2-uitstoot van het land te verminderen, te compenseren en te beheren.

Het beleid speelt een cruciale rol bij het stimuleren van vastgoedeigenaren om energiezuinige apparaten zoals warmtepompen te installeren.

Ook de toekomst van de Australische warmtepompmarkt ziet er veelbelovend uit.Volgens marktonderzoeksgroepen zal de markt voor lucht-waterwarmtepompen naar verwachting indrukwekkende samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR) registreren over de prognoseperiodes 2023-2028.De toenemende acceptatie van warmtepomptechnologie en positieve marktvoorspellingen betekenen dat er veel onbenutte kansen liggen voor gevestigde leveranciers van warmtepompen zoals SPRSUN.

Verdere marktontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat warmtepompoplossingen zeer gewild blijven in Australië.Het goede nieuws is dat vertrouwde wereldwijde leveranciers zoals SPRSUN aan deze toegenomen vraag kunnen voldoen.SPRSUN levert een breed scala aan hoogwaardige warmtepompsystemen, waaronder luchtwarmtepompen, warmtepompboilers en inverter warmtepompen.


Redenen achter de groei van de Australische warmtepompmarkt


De aanhoudende groei van de warmtepompmarkt wordt toegeschreven aan verschillende belangrijke factoren.Deze factoren omvatten een groter bewustzijn en een voorkeur voor schone hernieuwbare energie, beleid, regelingen en kortingen van de overheid om de economie koolstofvrij te maken, kenmerken en mogelijkheden van warmtepompen, en lage operationele en onderhoudskosten op de lange termijn.Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van deze belangrijkste marktfactoren:


1.Bewustzijn en voorkeur voor schone en energie-efficiënte technologieën

Er is in Australië een toenemende sociale en politieke drang naar energie-efficiëntie, het koolstofvrij maken en milieubescherming.Verwarmingssystemen die fossiele brandstoffen gebruiken, dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen.Veel Australische huishoudens tonen een grotere voorkeur voor schone, hernieuwbare en efficiënte energieoplossingen.

Warmtepompen maken geen gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas, steenkool of propaan.Ze gebruiken weinig elektriciteit om warmte te genereren en zijn aanzienlijk efficiënter dan conventionele verwarmingsoplossingen.De huidige mondiale energiecrisis herinnert ons ook aan de noodzaak om over te stappen op goedkopere, schonere en betrouwbaardere energieoplossingen.

Veel Australiërs zijn zich in dit opzicht meer bewust van de gunstige aspecten van warmtepompen.Warmtepompen besparen energie, verminderen de uitstoot van broeikasgassen en zijn kostenconcurrerend.Dit heeft de belangstelling getrokken van een groeiend aantal consumenten in Australië.


2. Overheidsprogramma's en beleid


Overheidssteun is in veel regio’s een cruciale bepalende factor voor de ontwikkeling van de warmtepompmarkt.De Australische regering heeft verschillende federale en staatsprogramma's en beleidsmaatregelen voor energiebesparing geïmplementeerd.Dit beleid biedt financiële prikkels en kortingen die de adoptie van warmtepomptechnologie aanmoedigen.

De relatief initiële kosten van een warmtepomp vormden bijvoorbeeld een grote uitdaging, waardoor wijdverspreide adoptie door veel huishoudens werd verhinderd.Met overheidsprogramma's zoals het Retailer Energy Productivity Scheme (REPS) kunnen veel woningen nieuwe warmtepompen installeren tegen aanzienlijk lagere prijzen.

Bovendien kunnen geselecteerde vastgoedeigenaren in het kader van de Victorian Energies Upgrade (VEU) kosteloos een elektrisch warmwatersysteem vervangen door een warmtepomp.Over het geheel genomen beschikt Australië over een regelgevingslandschap dat beleidsondersteuning biedt en de adoptie van energie-efficiënte en koolstofarme oplossingen zoals warmtepomptechnologie bevordert.


3. De Australische doelstelling voor hernieuwbare energie (RET)


De Renewable Energy Target (RET) blijft een sleutelrol spelen bij het stimuleren van de verkoop van warmtepompen in Australië.De eerder genoemde Clean Energy Regulator houdt toezicht op de RET, die uit twee regelingen bestaat: groot- en kleinschalig.Deze regelingen zijn gericht op het waarborgen van de ecologische duurzaamheid van hernieuwbare energiebronnen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de elektriciteitssector.

Het Small-scale Renewable Energy Scheme (SRES) dient als een grote stimulans voor Australische huishoudens om warmtepomptechnologie te adopteren.SRES bereikt dit door middel van online certificaten voor hernieuwbare energiebronnen, gebaseerd op de hoeveelheid energie die de bronnen, zoals warmtepompen, kunnen verplaatsen.De Small-scale Technology Certificates (STC's)-certificaten worden aangemaakt in een online register voor correct geïnstalleerde warmtepompen en andere energiezuinige apparaten.

Eén certificaat komt overeen met 1 megawattuur (MWh) elektriciteit die wordt verplaatst door de installatie van een warmtepomp.SRES creëert een financiële prikkel voor vastgoedeigenaren om in aanmerking komende kleinschalige apparaten zoals warmtepompen te installeren.Het aantal STC's dat een verwarmingssysteem kan creëren, is gebaseerd op de geografische locatie, het type systeem en de capaciteit/grootte van het geïnstalleerde systeem.

Volgens de regeling berust het STC-eigendom doorgaans bij de eigenaar van de geïnstalleerde warmtepomp.Het kan ook worden toegewezen aan detailhandelaren of installateurs, die helpen bij de aankoop en installatie.Ze bieden aanzienlijke kortingen in ruil voor de creatie en verkoop van STC's.

De SRES biedt een opmerkelijk financieel voordeel op basis van de huidige prijzen van STC's, waardoor de initiële prijzen van warmtepompen voor veel huishoudens binnen handbereik liggen.In de loop van de tijd hebben de Renewable Energy Target-programma's de installatie van meer warmtepompsystemen in heel Australië aangemoedigd.


4. Duurzaamheid en lage onderhoudskosten


Warmtepompsystemen zijn zeer duurzaam en beschikken over geavanceerde technologieën die ervoor zorgen dat ze gedurende langere perioden operationeel blijven.Een warmtepompsysteem van topkwaliteit heeft een lange levensduur en kan ruim 15 jaar efficiënt functioneren.Warmtepompen hebben hogere aanschafkosten vergeleken met conventionele verwarmingssystemen.Het installeren van deze apparaten blijkt echter na verloop van tijd kosteneffectiever te zijn.

Hun duurzaamheid betekent dat vastgoedeigenaren in Australië hun verwarmingssystemen niet vaak hoeven te vervangen.Warmtepompen vergen bovendien zeer weinig onderhoud vanwege hun eenvoudige bediening.Onderhoud kan lastig zijn en zorgt voor onnodige kosten voor huishoudens.

Australische huishoudens zijn zich meer bewust van deze kostenvoordelen en kiezen er steeds vaker voor om warmtepompen te installeren in plaats van conventionele waterverwarmingsoplossingen.Een upgrade naar een luchtwarmtepomp kan bijvoorbeeld de kosten voor het verwarmen van water met wel 70 procent verlagen.Australische consumenten kunnen jaarlijks honderden dollars besparen op energierekeningen.


5. Warmtepompen bieden consistente verwarming


Een goed verwarmingssysteem moet een consistente verwarmingservaring bieden.Bij traditionele waterverwarmingssystemen neemt het verwarmingsvermogen vaak af na langdurig gebruik, ongeacht de grootte van de watertank.

Het kan dus gebeuren dat een huishouden vrij snel zonder warm water komt te zitten.Warmtepompboilers bieden een consistente verwarmingservaring.Deze apparaten zijn voorzien van zeer efficiënte compressoren die de warmtewisseling versnellen.

Met de juiste installatie van een hoogwaardig systeem kunnen Australische huishoudens constante toegang hebben tot warm water, zolang ze dat nodig hebben.Daarom stappen veel consumenten over op warmtepompen om van deze voordelen en meer te kunnen genieten.Deze voorkeur stimuleert geleidelijk de groei van de Australische warmtepompmarkt.


Conclusie


Voor veel Australische huishoudens en bedrijven hebben warmtepompen bewezen een schoon, kosteneffectief, veilig en duurzaam alternatief te zijn voor conventionele verwarmingssystemen.Deze sleutelfactor heeft aanzienlijk bijgedragen aan de indrukwekkende groei die de warmtepompmarkt de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

Beleidsplannen en stimuleringsmaatregelen van de overheid hebben consumenten ook geholpen de initiële adoptiehindernissen te overwinnen en te profiteren van de voordelen van warmtepomptechnologie.De groeiende rol van warmtepompen in de doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie betekent dat de Australische warmtepompmarkt de komende jaren zijn positieve traject zou moeten voortzetten.


Related Heat Pump Articles

 • Waarom bevriest mijn zwembadwarmtepomp?

  2021-12-06

  Tijdens het winterseizoen komt er regelmatig wat ijs op de warmtepomp van uw zwembad voor.Als het hele apparaat echter bedekt is met ijs, is er reden tot zorg, omdat uw apparaat niet goed zal functioneren en mogelijk beschadigd raakt. Dit artikel richt zich op mensen die hun zwembadwarmtepomp willen gebruiken Lees Meer
 • Een complete gids: kosten voor luchtwarmtepompen

  2022-01-07

  Warmtepompen zijn verrassend genoeg een 'noodzakelijk' apparaat geworden vanwege hun vermogen om een ​​handige en betrouwbare energiebron te bieden voor iedereen die zijn zwembad wil verwarmen of binnenshuis warm wil blijven.Als u wilt investeren in een verwarmings- of koelunit, zijn warmtepompen ongetwijfeld een geschikte optie die bij uw behoefte past Lees Meer
 • De beste fabrikanten van luchtwarmtepompen van 2022

  2021-10-30

  Lucht/water-warmtepompen zijn voor veel vastgoedeigenaren een zeer efficiënte en duurzame verwarmingsoplossing.Deze waardevolle apparaten helpen geld te besparen op de energierekening, hebben een lage CO2-voetafdruk, hebben een hoge Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), kunnen worden gebruikt voor verwarming en koeling, hebben een laag hoofdverbruik Lees Meer
 • Waarom kiezen voor een inverterwarmtepomp om uw zwembad te verwarmen?

  2021-11-30

  Het is frustrerend en ongemakkelijk om te zwemmen als het weer een beetje koud is.Door de weersveranderingen kunnen de temperaturen aanzienlijk dalen, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.Een aanzienlijke temperatuurdaling kan een zwembad onbruikbaar maken.Ongeveer 90% van de zwembaden in de VS wordt twee tot drie keer gebruikt Lees Meer

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Een professionele warmtepomp producent sinds 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338
 

Neem contact op met SPRSUN. 24/7 ondersteuning. We nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Tel: 0086-20-82181867
Telefoon: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692